Algemene voorwaarden

Deze pagina werd gemaakt op 18/1/2022

Algemeen

Algemene voorwaarden voor de website van Erkend diëtiste Edith Deprez, eenmanszaak met vestiging in Willibaldlaan 54, 8900 Ieper, België BE0666.887.866

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die met Diëtiste Edith Deprez worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle aankopen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘we/wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Diëtiste Edith Deprez. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Diëtiste Edith Deprez.

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Alle prijzen worden standaard inclusief btw weergegeven. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Hieronder kan je volgende vinden:
1. algemene voorwaarden aankoop producten
2. algemene voorwaarden aankoop diensten
3. auteursrecht en kopierecht
4. Privacy verklaring
5. Vragen en klachten
6. contactgegevens

1. Algemene voorwaarden aankoop producten

1. Bestellingen

Om een product op deze website aan te kopen dient u het product eerst aan te klikken. Daarna komt u meteen terecht op de aankooppagina via ‘Plug&Pay’. Daar kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Deze zijn nodig om de factuur op te maken en om tot betaling te kunnen overgaan.

Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief.

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (Mollie). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart.

We aanvaarden Bancontact, KBC Online/CBC Online. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Wij aanvaarden ook bestellingen via bank-overschrijving. Hiervoor dient u persoonlijk contact op te nemen met Diëtiste Edith Deprez, via het contactformulier of via mail op info@edithdeprez.be.

Uw bestelling kan in geen geval verwerkt worden voordat de betaling door ons ontvangen wordt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

2. Levering

Bestelde producten (fysieke producten) worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid.

Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Bestelde producten betreft e-books worden meteen na de betaling tot uw beschikking gesteld via een link die je op de bedankingspagina kan vinden of via mail verzonden wordt. Heb je de link gemist dan dien je binnen de 30 dagen contact op te nemen met ons via info@edithdeprez.be.

3. Artikelen retourneren en ruilen

Tevredenheid dragen wij hoog in het vaandel. Fysieke producten kunnen indien ze niet naar uw verwachtingen voldoen geretourneerd of geruild worden (zie 2. levering).

Bestelde producten betreft e-books kunnen niet geruild worden alsook niet terugbetaald worden.

2. Algemene voorwaarden – aankoop diensten (betreft consulaties)

Erkend diëtiste Edith Deprez, eenmanszaak met vestiging in Willibaldlaan 54, 8900 Ieper, België BE0666.887.866

Samen naar een efficiënte samenwerking voor een optimaal resultaat. Algemene afspraken omtrent consultaties.

1. Annulering/verzetten van afspraak

Uit respect voor ieders tijd, dienen consultaties 24u op voorhand geannuleerd of verzet te worden. Consultaties die niet of niet tijdig geannuleerd  worden zullen aangerekend worden. Bij voorleggen van doktersattest wordt dit bedrag kwijtgescholden. Indien wij zelf een afspraak door omstandigheden moeten verplaatsen , dan contacteren wij u zo spoedig mogelijk en kijken we naar een geschikte oplossing.

2. Betalingen

Wij werken met losse consultaties en trajecten. De losse consultaties worden steeds betaald tijdens de afspraak zelf. Betalingen worden aanvaard via instant-overschrijving, bancontactapp of cash. Een traject wordt betaald tijdens de tweede afspraak.

3. Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties zoals e-books, infobrochures, recepten, blogberichten van Diëtiste Edith Deprez zijn eigendom of staan onder licentie van Diëtiste Edith Deprez of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

4. Privacy verklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens worden verzamelt en waarvoor ze worden gebruikt.

Dit is van toepassing op de diensten en producten die diëtiste Edith Deprez aanlevert.

Erkend Diëtiste Edith Deprez gevestigd aan Willibaldlaan 54, 8900 Ieper, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Wanneer en waarvoor worden gegevens verzamelt?

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen en blijven bij ons.

2. Welke gegevens worden verzamelt?

Onderstaande gegevens kunnen verzamelt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid
  • Medische informatie

3. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart?

Edith Deprez bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om on de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzamelt worden. De gegevens worden tot een maximum van 5 jaar na laatste gebruik bewaart.

4. Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven zonder uw afweten.

5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Edith Deprez en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@edithdeprez.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Edith Deprez wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

5. Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via info@edithdeprez.be . We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

6. Contactgegevens

Erkend diëtiste Edith Deprez

Willibaldlaan 54; 8900 Ieper
België

Btw-nummer: BE 0666.887.866